Plnění programu 2018–2022

Povolební konstelace nám přisoudila opoziční roli. Nebude tak snadné prosadit všechny body původního volebního programu, ale snažíme se i z opozičních řad udělat a prosadit maximum možného.

Otevřená a moderní radnice

Uděláme z Prahy nejtransparentnější město v Česku. Dnes má Praha problém hlavně s neprůhlednými městskými firmami, které hospodaří s desítkami miliard korun ročně. Občané a protikorupční analytici musí mít k dispozici dostatek informací, aby mohli politiky a úředníky kontrolovat. Zapojíme občany do rozhodování o městě.

Název Stav plnění

Bydlení a územní rozvoj

Pražané v současné době čelí prudkému nárůstu cen nájemního i vlastnického bydlení. Trend nárůstu cen za bydlení je důsledkem nezvládnutého politického a administrativního řízení bytové politiky ze strany státu, magistrátu i některých městských částí. Ve volebním období 2018 - 2022 chceme učinit kroky potřebné pro zastavení tohoto trendu.

Název Stav plnění

Životní prostředí a odpady

Zdravé životní prostředí je základem pro to, aby se Pražanům dobře žilo. Budeme bojovat proti přehřívání města, znečisťování ovzduší a rušivým vlivům, které člověka nenechají v klidu spát. Politiku životního prostředí stavíme na přirozené motivaci, respektu a účasti veřejnosti.

Název Stav plnění

Doprava

Zvýšíme plynulost dopravy podporou kapacitních a nejméně prostorově náročných druhů dopravy, zejména metra, vlaků a tramvají. Chceme MHD dostupnější, pohodlnější a jednoduše použitelnou nejen pro Pražany, ale i pro návštěvníky Prahy. V oblasti automobilové dopravy zlepšíme veřejnou kontrolu investic a oprav infrastruktury.

Název Stav plnění

Školství, sport a volný čas

Pražské školy vychovávají budoucí občany schopné se prosadit v rychle se měnících podmínkách, zdaleka ne jen pro potřeby pracovního trhu. Budeme školám poskytovat dostatek financí na mzdy, provoz a meziškolní aktivity, ale i na profesní rozvoj učitelů a na zavedení a rozvoj inovativních vzdělávacích směrů podle poptávky Pražanů.

Název Stav plnění

Bezpečnost

Bezpečnost ano, velký bratre! Namísto drahé a zbytečné šikany nasměrujeme peníze tam, kde jsou reálně potřeba.

Název Stav plnění