Mgr. Martin Staněk, Ph.D.

geolog

Martin Staněk (* 1983) je zastupitelem MČ Praha 8 a členem Komise pro kulturu a volný čas.

V rámci pirátských aktivit je jeho hlavním cílem otevřená a důvěryhodná veřejná správa. Má za to, že zlepšit životní úroveň společnosti lze především jejím zapojením do rozhodování o věcech veřejných. Proto s Piráty aktivně zveřejňuje a šíří informace z veřejné správy a snaží se jí změnit tak, aby se zájemci mohli bez zbytečných překážek zapojit do rozhodování o věcech veřejných, nebo o nich alespoň byli dobře informováni.

Ve veřejné funkci na Praze 8 z opozice prosadil zavedení dotačního informačního systému, který zprůhlední dotační řízení, ušetří čas úředníkům i členům grantových komisí a jako open-source software zamezí zbytečným nákladům! Viz usnesení MČP8 002/2020 nebo videozáznam ze zasedání zastupitelstva 21/04/2020 od času 1:57:27. Také přiměl radnici ke zveřejnění plánu kulturních akcí vč. nákladů nebo výsledků grantového řízení v kultuře. Jindy, když to neudělá Rada nebo Starosta MČ, šíří mezi občany informace o programu chystaného zasedání Zastupitelstva. V případech, kdy Rada neopodstatněně nezveřejňuje důležité části svých rozhodnutí, je Martin dohledává a zveřejňuje: např. ve věci výše koeficientu daně z nemovitosti. Pomocí interpelace při zasedání zastupitelstva MČ přiměl Radu MČ (k závazku) ke zveřejňování důvodových zpráv usnesení Rady v případě, že neobsahují osobní údaje (viz videoozáznam z 25/09/2019 od času 3:14:08 a videozáznam z 18/12/2019 od času 2:32:12).

Jako předseda místního sdružení Piráti Praha 8 dbal od ledna 2019 do ledna 2021 na zveřejňování zápisů ze schůzek místního sdružení, zápisů Pirátů vč. jmenného hlasování z jednání Komisí Rady a Výborů Zastupitelstva MČP8 a veřejných událostí (vč. kontaktních osob a odkazů na příslušné weby) místního sdružení ve veřejném kalendáři. Pod pirátskou vlajkou také působil v roce 2018 jako lektor na kurzech práce s počítačem a internetem pro seniory.

V profesionálním životě se na Geofyzikálním ústavu AV ČR věnuje výzkumu a popularizaci věd o Zemi a zajišťuje chod laboratoří. Zabývá se především stavbou hornin a experimentálním měřením jejich fyzikálních vlastností. Například sleduje, jaký vliv mají trhliny v hornině na její propustnost a jaký to má význam pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu nebo pro čerpání tepelné energie ze Země.

Volný čas rád tráví volejbalem, florbalem, hrou na piano a filozofováním s kamarády :-)